Thursday, June 4, 2009

یک مناظره بی نظیر


جمهوری اسلامی طی ۳۰ سال اخیر چنین مناظره ای به خودش ندیده بود و به نظر من امروز می تواند یک نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی باشد دو رییس جمهور ۱۶ ساله ایران زیر سوال رفتن و حتی می شود گفت خود آقای خامنه ای هم از این قضیه سود نبرد هیچ ضرر هم کرد
از اونجایی که آقای موسوی انسان کم رو و اروم تری نسیت به احمدی نژاد هست برای همین خوب نتوانست از پس احمدی نژاد بر بیاد البته به جز ۱۲ دقیقه آخر و تا جایی که احمدی نژاد توانست تاخت و تاخت که فکر کنم همین زیاده رویاش اونو تهدید می کنه که به رجایی و رجاییون بپیونده
این مناظره ضرر زیادی داشت برای نظام چون مردم دیگه نمی تونن به کسی از داخل این نظام اعتماد کنند
در روز های آینده دو تا اتفاق می تواند رخ دهد یکی اینکه از طرف رهبری این مناظره ها تعطیل می شوند و یا اینکه روزهای شنبه و دوشنبه هم مناظره های جنجالی تری خواهیم داشت

بازنده: آقای موسوی
در آخر هم قضاوت رو به شما می سپارم که آیا آقای موسوی راست می گفت و یا آقای احمدی نژاد ؟؟؟