Wednesday, April 23, 2014

تنظیم کردن XDebug + Phpstormاول چک کنین XDebug نصب داشته باشین !!

فایل 20-xdebug.ini  رو از مسیر زیر باز کنید
/etc/php5/conf.d//etc/php5/conf.d

خط زیر رو آخر فایل اضافه کنید و مسیر فایل xdebug.so رو یادداشت کنید
xdebug.remote_enable=1

فایل php.ini رو باز کنید و کانفیگ زیر رو در آخر فایل اضافه کنید

[Zend]
zend_extension=""
xdebug.var_display_max_data=3000
xdebug.var_display_max_depth=30
xdebug.var_display_max_children=512
xdebug.collect_params=4
xdebug.remote_enable = 0
xdebug.remote_handler = "dbgp"
xdebug.remote_host = "127.0.0.1"
xdebug.profiler_append = 1
End:

دقت کنید ،مسیر xdebug.soی  رو که یادداشت کرده بودید رو در قسمت   وارد کنید
آپاچی رو یه ریستارت کنید و برید سراغ Phpstorm بعد از اجرا شدن به Project Setting رفته و در زیر منوی PHP ، بر روی Servers کلیک کنید ، مطابق با عکس زیر بر روی دکمه ی + کلیک کنید و مثل عکس تنظیم کنید:

بعد از انجام تنظیمات سرور به منوی Edit Configuration برید:

بعد از باز شدن پنجره بر روی دکمه + کلیک کنید و PHP WEB APPLICATION رو انتخاب کنید و مطابق عکس زیر تنظیم کنید:


خوووب حالا همچی تمومه یه قایل PHP باز کنید و یه Break Point بزارید و بر روی اون حشره در نوار ابزار کلیک کنید و یا از کلید ترکیبیه :  Alt + Shift + D استفاده کنید و حالشوو ببرین ;)

دمه اون بچه هایی رو که بهم این مطلب رو یاد دادن گرم ;)