Monday, June 30, 2014

مقداردهی خصیصه های html در ember.jsمشکل از اینجا شروع می شه که می خواین تو ember یه خصیصه ی html رو به صورت داینامیک مقدار دهی کنید ، فکر کنید تکه کد زیر رو داخل قالب ember دارین :

<textarea placeholder="my static value"></textarea>

خب حالا می خوایم متغیر myDynamicValue رو به عنوان خصیصه ی placeholder به textarea بدیم ، شاید فکر کنید تکه کد زیر همین کار رو انجام می ده :

<textarea placeholder="{{myDynamicValue}}"></textarea>

اما کاملا در اشتباهید با تکه کد زیر می توانید این کار رو انجام بدید:

{{bindAttr <<your attribute>>="<<your value>>"}}

به عنوان مثال:

<textarea {{bindAttr placeholder="myDynamicValue"}} ></textarea>

به همین راحتی !!!!!!!!!!!